W dniu  25.10.2017 r. w Warszawie, Prezes PSGG spotkał się z Panem dr Sławomirem Grzegorzem Mazurkiem – Dyrektorem Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego. 
W wyniku merytorycznego i owocnego spotkania doszło m.in. do podpisania przez PIG-PIB deklaracji członka wspierającego nasze Stowarzyszenie, jako osoby prawnej. Obecnie trwają prace nad umową o współpracy naszych podmiotów. Po ich zakończeniu PIG-PIB dołączy do grona naszych Partnerów.

Więcej informacji o Instytucie na stronie http://pgi.gov.pl/.

(źródło: www.pgi.gov.pl)