Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku poszukuje geologów – kandydatów/kandydatek na stanowiska:

  1. inspektor zakładów górniczych do spraw: geologii => https://nabory.kprm.gov.pl/site/ad/id/5991
  2. inspektor zakładów górniczych do spraw: górnictwa odkrywkowego (może nim zostać geolog) => https://nabory.kprm.gov.pl/site/ad/id/6238
Ogłoszenia o naborach do Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku dostępne są
na stronie: http://www.wug.bip.info.pl/dokument.php?iddok=490&idmp=338&r=o
lub na kontakt: Jarosław Orłowski Z-ca Dyrektora Okręgowy Urząd Górniczy w Gdańsku

ul. Biała 1, 80-435 Gdańsk, tel.: (58) 340 07 33; 882 188 148