Zarząd PSGG podpisał kolejne porozumienie o współpracy. Tym razem z „Polskim Stowarzyszeniem Górnictwa Solnego” z siedzibą w Krakowie, które dołączyło do grona naszych Partnerów. 
Do najważniejszych punktów naszej współpracy należy: krzewienie i popularyzacja wiedzy, kultury technicznej oraz osiągnięć naukowych w zakresie geologii górniczej, wyrażanie bieżących stanowisk wobec obecnie funkcjonujących, jak i projektowanych aktów prawnych, integrowanie środowiska inżynierów i techników, w szczególności geologów i górników, popularyzowanie twórców nowej techniki, wspólne organizowanie konferencji lub innych wydarzeń mających na celu promocję działalności statutowej, inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działalności wydawniczej dotyczącej geologii górniczej oraz inicjowanie i prowadzenie badań naukowych oraz prac rozwojowych w dziedzinie geologii górniczej.

Więcej informacji o Stowarzyszeniu na stronie: http://www.psgs.agh.edu.pl/