Szanowne Koleżanki i Koledzy, Członkowie oraz sympatycy Polskiego Stowarzyszenia Geologów Górniczych. Dzisiaj, po kilku miesiącach intensywnych starań i zaangażowaniu wielu osób, chcielibyśmy zaprezentować nową odsłonę naszej witryny internetowej. Platforma w zaprezentowanej odsłonie jest zaprojektowana tak, aby poza poprawą wizualną, spełniać głównie rolę promocyjną działalności Naszego Stowarzyszenia i poprawić aspekt komunikacji wewnętrznej pomiędzy Zarządem i jego Członkami.

Praca Zarządu i osób związanych z organizacją poszczególnych inicjatyw przez niego podejmowanych ma charakter wyłącznie altruistyczny. Zaangażowanie wszystkich aktywnych Członków, związane jest z koniecznością poświęcenia swojego prywatnego czasu na ich realizację. Stowarzyszenie ciągle się rozwija i buduje swoją markę, a członków regularnie przybywa. Tym samym, coraz więcej spraw organizacyjnych towarzyszy pracy jego organów. Przy obecnej składce członkowskiej nie jesteśmy w stanie zatrudnić żadnej osoby do wspomnianych prac oraz stałej indywidualnej wymiany korespondencji pomiędzy wszystkimi Członkami (choć bardzo byśmy chcieli). Nie rozważamy również podnoszenia składek i w myśl najważniejszego celu wynikającego z naszego statutu: „Stowarzyszenie opiera działalność statutową głównie na pracy społecznej członków”, będziemy się starać motywować i zaangażować osoby zainteresowane do współpracy w ramach takiej formuły.

W celu optymalizacji komunikacji wewnętrznej treści przeznaczonej wyłącznie dla Członków PSGG, między innymi już wkrótce na naszej stronie, zostanie uruchomiony portal wewnętrzny z dostępem tylko i wyłącznie dla Członków Stowarzyszenia. Każdy z Nas będzie mógł stworzyć sobie profil wraz z hasłem i logować się do specjalnej strefy, gdzie znajdą się szczegółowe informacje o bieżącej działalności statutowej podejmowanej przez Zarząd i powołane komitety organizacyjne. Szczegóły podamy w następnym komunikacie.

Zachęcamy do bieżącego śledzenia informacji zawartych na stronie www.psgg.pl. Z uwagi na charakter testowy strony, przez jakiś czas będzie ona jeszcze w niewielkim zakresie modyfikowana. W przypadku dodatkowych pomysłów, odnośnie treści zamieszczanych na naszej stronie, prosimy o kontakt poprzez email:

kontakt@psgg.pl lub telefonicznie z kolegą Grzegorzem Miodońskim – 607 878 292 (g.miodonski@psgg.pl).