Zarząd PSGG podpisał kolejne porozumienie o współpracy. Tym razem do grona naszych Partnerów dołączyła  „Nadwiślańska Agencja Turystyczna” z siedzibą w Tychach.

Do najważniejszych punktów naszej współpracy należy: krzewienie i popularyzacja wiedzy, kultury technicznej w zakresie górnictwa i geologii, dbałość o zachowanie tradycji górniczych oraz integrowanie środowiska górników i geologów. Będzie ona realizowana miedzy innymi poprzez wzajemną promocję działalności NAT wśród partnerów i członków PSGG, organizowanie: loterii, konkursów, nagród itp. na imprezach realizowanych przez PSGG, w celu promocji działalności turystycznej, m.in. poprzez dostarczenie przez NAT nieodpłatnych voucherów oraz zastosowanie zniżek i upustów dla członków PSGG na imprezy organizowane przez NAT, zarówno imprezy zbiorowe, jak i oferty indywidualne.

Faktyczna współpraca z naszym nowym partnerem rozpoczęła już na V Warsztatach Geologicznych PSGG w Urszulinie, podczas których ich uczestnicy otrzymali szereg gadżetów reklamowych, a najbardziej zasłużeni zostali uhonorowani trzema voucherami ufundowanymi przez NAT.

Jeżeli jesteś członkiem PSGG, korzystając z oferty NAT, przypomnij organizatorom o naszym porozumieniu, wówczas otrzymasz zniżkę.

Zapraszamy do skorzystania z oferty NAT. Więcej o naszym Partnerze na stronie:

https://www.nat.pl

Zarząd PSGG