Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Geologów Górniczych zwołuje nadzwyczajny walny zjazd członków Stowarzyszenia, który to odbędzie się w dniu 8 września 2016 r. o godzinie 17.00 w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Tadeusza Boya Żeleńskiego 95 (sala konferencyjna).

Z poważaniem
Jarosław Mgłosiek i Grzegorz Miodoński