Zapraszamy do wzięcia udziału w XXIV Seminarium z cyklu „Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń” pod patronatem Wyższego Urzędu Górniczego. Ponadto planowane są patronaty honorowe: Ministra Przemysłu, Ministra Klimatu i Środowiska, Dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego-Państwowego Instytutu Badawczego.

Organizatorzy: „POLTEGOR–INSTYTUT” IGO we Wrocławiu i Zakładowe Koło SITG,AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA Katedra Geologii Złożowej i Górniczej WGGiOŚ, przy współudziale Polskiego Stowarzyszenia Geologów Górniczych.

Seminarium jest kolejnym wydarzeniem w tym roku organizowanym przy współudziale PSGG i odbędzie się w dniach 04-07 czerwca 2024 r. w hotelu Cztery Wiatry Aparthotel w Korytnicy nad Zalewem Chańcza.

Tematyka wiodąca Seminarium: kwalifikacje, kompetencje i odpowiedzialność w dokumentowaniu złóż i obsłudze geologicznej kopalń. Więcej informacji  https://www.igo.wroc.pl/pl/2024-kon

W linku poniżej drugi Komunikat.

Komunikat II 2024_XXIV

Zarząd PSGG