Polskie Stowarzyszenie Geologów Górniczych zostało zgłoszone do konkursu organizowanego przez Ministra Środowiska pt. „GEOLOGIA 2018”. Przedmiotem konkursu są zastosowane w praktyce, wdrożone przedsięwzięcia służące rozwojowi i promocji polskiej geologii, nowatorskie i wysoce efektywne rozwiązania naukowe, techniczne, technologiczne organizacyjne, ideowe i gospodarcze oraz fundamentalne odkrycia w dziedzinie geologii. Kategoria konkursu, w której o nagrodę ubiegać się będzie Nasze Stowarzyszenie to popularyzacja geologii i geośrodowiska. Obrady Komisji Konkursowej są niejawne a ich wyniki mają charakter poufny do czasu ogłoszenia laureatów. Poznamy ich prawdopodobnie z końcem bieżącego roku więc nie pozostaje nam nic innego jak tylko czekać na wyniki konkursu. 
Więcej o konkursie na stronie internetowej: 

https://www.mos.gov.pl/pl/aktualnosci/szczegoly/controller/detail/News/news/rusza-konkurs-ministra-srodowiska-nagroda-geologia-2018/

Zarząd PSGG