W dniach 6 – 9 czerwca 2022 r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego filii Politechniki Śląskiej w Rybniku odbyła się zorganizowana, m.in. przez Partnera PSGG – Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Śląskiej Oddział CKI Rybnik, VII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA „ENERGIA, ŚRODOWISKO, EKSPLOATACJA KOPALIN – ZARZĄDZANIE I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ” (ENERGY, ENVIRONMENT, INTELLIGENT USE OF MINERALS: MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT). Polskie Stowarzyszenie Geologów Górniczych było współorganizatorem i objęło swoim patronatem jedną z sesji konferencyjnych, poświęconą drążeniu tuneli zastosowaniem techniki górniczej.

Więcej informacji można znaleźć w linkach poniżej:

KONFERENCJA W RYBNIKU 2022

https://www.polsl.pl/cku/konferencja-2022-06/

Zarząd PSGG