W imieniu naszych partnerów zapraszamy na konferencję naukowo-techniczną:
                             „Mapy numeryczne w górnictwie” pod patronatem Katedry Eksploatacji Złóż Politechniki Śląskiej.

Termin: 24 – 25 września. Rozpoczęcie konferencji o godzinie 10.00. Miejsce konferencji: Hotel Jaskółka, ul. Zdrojowa 10, 43-450 Ustroń. Koszt: 250 zł + VAT od osoby. Ulotka informacyjna: Konferencja Mapy 2021

W ramach Konferencji zostanie przedstawiony aktualny stan przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego, zostaną omówione programy do tworzenia map numerycznych i cyfrowego modelu złoża, zaprezentowane zostaną moduły tąpań i przygotowania produkcji. Zaprezentowane zostanie oprogramowanie Geolisp, BricsCAD oraz sprzęt Leica. Zostanie przeprowadzone szkolenie z zakresu działania programów liczących deformacje terenu górniczego.

Wszystkich naszych członków Zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji. Dalsze informacje o konferencji znajdują się na stronie Geolisp.pl