Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Geologów Górniczych ma przyjemność zaprosić,
wszystkich Członków na V Seminarium Barbórkowe organizowane w dniach 29 – 30
stycznia 2022 r.


W pierwszym dniu, w godzinach wieczornych przewidziano uroczystą kolację, na której
wręczone zostaną odznaczenia branżowe, przywitamy nowych Członków Stowarzyszenia,
zaprezentujemy krótki przegląd ostatnich wydarzeń oraz zapoznamy się z aktualnym Planem
działania na rok 2022. Po spotkaniu będzie możliwość zakwaterowania w hotelu Silesian
w Katowicach (www.silesianhotel.pl).


W drugim dniu, po śniadaniu, wszyscy uczestnicy będą mogli poznać historię i dziedzictwo
osiedla Nikiszowiec. Zaplanowano również zwiedzanie muzeum hutnictwa cynku:
Walcownia w Katowicach z wystawą zabytkowych motocykli.

Potwierdzeniem udziału w seminarium jest właściwie podpisana przez uczestnika
lub Przedsiębiorcę (w przypadku oddelegowania) KARTA ZGŁOSZENIOWA wraz z
klauzulą informacyjną. Wypełnioną KARTĘ należy w formie elektronicznej przesłać na adres
mailowy biuro@psgg.pl.

Szczegółowe informacje o seminarium będą przekazywane w następnych komunikatach,
w korespondencji kierowanej bezpośrednio do zainteresowanych. Dodatkowe informacje
można uzyskać pod adresem mailowym biuro@psgg.pl lub pod numerem telefonu (Tel. 600-
191-626 Łukasz Kłosek).

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Karta zgłoszeniowa: Pobierz