Zarząd PSGG w dniu 01.02.2017 r. podpisał kolejne porozumienie o współpracy. Tym razem
z Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach, który dołączył do grona naszych Partnerów. Do najważniejszych punktów naszej współpracy należy: popularyzowanie twórców nowej techniki, wspólne organizowanie konferencji lub innych wydarzeń mających na celu promocję działalności statutowej PSGG oraz GIG, inicjowanie, wspieranie
i prowadzenie działalności wydawniczej, dotyczącej geologii górniczej oraz prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie geologii górniczej.

Już wkrótce zdradzimy szczegóły naszych pierwszych wspólnych działań!