Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Geologów Górniczych działając na podstawie § 34 ust. 3 Statutu PSGG zwołuje w dniu 29 maja 2024 r. Zwyczajny (sprawozdawczo-wyborczy) IX Walny Zjazd Członków Polskiego Stowarzyszenia Geologów Górniczych.

IX Walny Zjazd Członków Stowarzyszenia odbędzie się w Hotelu „Silesian” w Katowicach

o godzinie 1630– pierwszy termin,
o godzinie 1645– drugi termin.

Szczegóły organizacyjne znajdują się pod poniższym linkiem:

Zwołanie IX Walnego Zjazdu PSGG

Wszelkie dodatkowe pytania odnośnie zjazdu prosimy kierować na adres kontakt@psgg.pl

Zarząd PSGG