Już po raz czwarty Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Geologów Górniczych organizuje Warsztaty Geologiczne. Tym razem, chcielibyśmy wszystkich zainteresowanych zaprosić w rejon Pogórza Sudeckiego. Warsztaty odbędą się w dniach 21 – 24 maja 2020 roku pod hasłem „Geologia Górnicza Złóż Surowców Pogórza Sudeckiego i Wału Mużakowskiego”. 

Warsztaty odbędą się w Centrum Konferencyjno – Wypoczynkowym w Kliczkowie i dedykowane są dla osób zawodowo związanych z górnictwem, geologią, hydrogeologią, ochroną środowiska oraz wiertnictwem. Organizowane cyklicznie warsztaty są okazją do zapoznania się z bieżącymi problemami nurtującymi zespoły geologiczne, realizujące zadania w ruchu poszczególnych rodzajów zakładów górniczych wydobywających kopaliny z obszaru całej Polski oraz w zakładach, w których stosuje się technikę górniczą, m.in. na potrzeby utrzymywania systemów odwadniania zlikwidowanych zakładów górniczych, robót prowadzonych w wyrobiskach zlikwidowanych podziemnych zakładów górniczych w celach turystycznych, leczniczych i rekreacyjnych oraz drążenia tuneli z zastosowaniem techniki górniczej.

W ramach zajęć seminaryjnych uczestnicy będą mogli zapoznać się m.in. z tematyką rozpoznawania, udostępniania, wydobywania i wzbogacania złóż, szczególnie w zakresie pracy geologa górniczego, jak również z realizacją jego obowiązków wynikających z ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze oraz innych ustaw. Dodatkowo uczestnicy warsztatów będą mieli okazję wymiany doświadczeń z przedstawicielami organów nadzoru górniczego, organów administracji geologicznej, przedstawicielami administracji samorządowej oraz jednostek naukowo-badawczych.

W związku z powyższym zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w przedmiotowych Warsztatach. Zgłoszenia można dokonać poprzez kartę zgłoszeniową, do której link umieszczono poniżej.

KARTA ZGŁOSZENIOWA IV WARSZTATY PSGG

Powyższa karta została dodatkowo przesłana do większości Przedsiębiorców w Polsce, którzy zatrudniają geologów górniczych. W przypadku konieczności uzupełnienia korespondencji prosimy o kontakt.

UWAGA: Dla Członków Stowarzyszenia, którzy rozważają chęć uczestnictwa w IV Warsztatach PSGG jako indywidualne zgłoszenie (bez udziału Przedsiębiorcy) przygotowana została specjalna oferta, związana z dopłatą do wyjazdu. Szczegóły umieszczone zostaną w indywidualnej strefie logowania Członka, do której dostęp znajduje się w stopce na Naszej stronie internetowej. Z uwagi na obowiązujące przepisy, aby otrzymać dostęp do tej strefy należy przesłać e-maila na adres: g.miodonski@psgg.pl z propozycją loginu (zaleca się podać pełny adres mailowy). Użytkownik otrzyma korespondencję zwrotną z linkiem do implementacji hasła. Cały proces trwa kilkadziesiąt sekund, lecz musi zostać zainicjowany przez zainteresowanego.  

Szczegółowy program Warsztatów zostanie udostępniony wkrótce. Wszelkie pytania związane z IV Warsztatami PSGG należy kierować na adres mailowy: biuro@psgg.pl lub telefonicznie pod numer telefonu 600-191-626 (p. Łukasz Kłosek). 

Zarząd PSGG