Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Geologów Górniczych po raz kolejny organizuje Warsztaty Geologiczne dla Członków Stowarzyszenia oraz zaproszonych gości. 
Warsztaty odbędą się w dniach 23-26 maja 2019 roku w okolicach miasta Polańczyk i dedykowane są dla osób zawodowo związanych z górnictwem, geologią i hydrogeologią. Są one okazją do zapoznania się z bieżącymi problemami nurtującymi zespoły geologiczne realizujące zadania w ruchu poszczególnych zakładów górniczych wydobywających kopaliny z rejonu całej Polski. 
W ramach zajęć seminaryjnych uczestnicy będą mogli zapoznać się z tematyką rozpoznawania, udostępniania, wydobywania i wzbogacania złóż, szczególnie w zakresie pracy geologa górniczego, jak również z realizacją jego obowiązków wynikających z ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze oraz innych ustaw. 
Zgłoszenia udziału w warsztatach można dokonać poprzez KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ wysłaną w korespondencji mailowej skierowanej indywidualnie do każdego z Członków Stowarzyszenia. 
W przypadku braku przedmiotowego maila prosimy o kontakt mailowy na adres: kontakt@psgg.pl
Karty zgłoszeniowe wraz z pismem przewodnim zachęcającym do skierowania osób zajmujących się geologią i hydrogeologią górniczą na warsztaty, dodatkowo wysłane zostały do wybranych przedsiębiorstw oraz instytucji. Istnieje możliwość wysłania dodatkowego pisma jeżeli dany zakład pracy został pominięty. W tej sprawie prosimy o kontakt. 
Zachęcamy wszystkich do udziału i nadsyłania kart zgłoszeniowych. Szczegóły związane z organizacją warsztatów będą podane w następnych komunikatach i kierowane zostaną indywidualnie do osób, które wyraziły chęć uczestnictwa. 
Wszelkie pytania związane z organizacją warsztatów proszę kierować drogą mailową na adres: kontakt@psgg.pl
Zarząd PSGG