Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Geologów Górniczych serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w dniach 5-8 września 2019 r. w III wyjazdowym seminarium naukowo-technicznym organizowanym w ramach Dni Salamandry w Bańskiej Szczawnicy. 
Głównym celem seminarium jest kultywowanie tradycji górniczych oraz krzewienie i popularyzacja wiedzy, kultury technicznej oraz działalności naukowo-technicznej w zakresie geologii górniczej, realizowanych w przystępnej formie i radosnej atmosferze. 
„Salamandrowe Dni” w Bańskiej Szczawnicy przypominają dawną sławę najpiękniejszego górniczego miasta na Słowacji, które wpisane jest na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO. Stanowią one nie tylko święto szczawnickich górników, ale również okazję do spotkań górników, hutników, geologów i pracowników przemysłu naftowego. 
Salamandrowe Dni są postrzegane przez całą społeczność branży górniczej za wydarzenie rangi ogólnokrajowej, czerpiące inspirację z wieloletniej historii szkolnictwa wyższego w Bańskiej Szczawnicy oraz z obfitej skarbnicy zwyczajów studentów dawnej Akademii Górnictwa i Leśnictwa. Oprócz gości ze Słowacji, to niepowtarzalne wydarzenie przyciąga widzów i stałych gości z zagranicy, w tym z Polski, w szczególności członków i partnerów naszego Stowarzyszenia. Jak co roku wyjazd ten realizujemy przy współpracy z Zarządem Głównym SITG w Katowicach. 
W ramach wyjazdu przewidujemy między innymi udział w pochodzie Salamander (w pełnym umundurowaniu górniczym), udział w Targach Szczawnickich z bogatym programem kulturalnym, wieloma wystawami i występami oraz zwiedzanie miasta, 
w kontekście górniczo-geologicznym. 
Zachęcamy Członków Stowarzyszenia do udziału w seminarium. W związku z tym, że ilość miejsc jest ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia można dokonać telefonicznie lub mailowo. Wszelkich informacji udzielimy pod adresem mailowym: biuro@psgg.pl lub telefonicznie pod numerem kom. 663 220 114 
Zarząd PSGG