W dniach 24-27 maja 2018 r. w Licheniu Starym odbyły się „II WARSZTATY GEOLOGICZNE POLSKIEGO STOWARZYSZENIA GEOLOGÓW GÓRNICZYCH POD HASŁEM – GEOLOGIA GÓRNICZA ZŁÓŻ SUROWCÓW REGIONU ŚRODKOWOPOLSKIEGO”
Warsztaty zostały objęte patronatem Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, Dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego oraz Dyrektora Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. 
W warsztatach udział wzięło kilkadziesiąt osób, w skład których, oprócz członków zwyczajnych, wchodzili również członkowie wspierający wywodzący się z branży geologicznej i wiertniczej oraz zaproszeni goście. 
Podczas czterodniowego pobytu udało się w pełni zrealizować plan warsztatów w tym istotne seminaria, podczas których uczestnicy mogli zapoznać się ze specyfiką pracy geologa górniczego w Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. jak również Kopalni Węgla Brunatnego „Konin S.A. W ramach warsztatów odwiedzono również siedzibę Archiwum Próbek Geologicznych Narodowego Archiwum Geologicznego Państwowego Instytutu Geologicznego w Leszczach, gdzie uczestnicy zapoznali się szczegółowo ze specyfiką przekazywania informacji z bieżącego dokumentowania przebiegu prac geologicznych do odpowiednich organów oraz zasad ich archiwizacji, w tym przekazywania próbek geologicznych do Narodowego Archiwum Geologicznego. Istotną częścią spotkań w ramach zorganizowanych warsztatów były aspekty związane z wodami regionu środkowopolskiego. W tym zakresie uczestnicy mogli zapoznać się z zasadami prowadzenia monitoringu poziomów wodonośnych (jury, trzeciorzędu i czwartorzędu) w stacji hydrogeologicznej I rzędu I/999 w Leszczach należącej do Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego. Ponadto uczestnicy mogli zapoznać się ze specyfiką zakładu górniczego wydobywającego wody termalne podczas wizyty w przedsiębiorstwie „Geotermia Poddębice” Sp. z o.o. oraz wykorzystać walory wód termalnych na własnej skórze podczas pobytu w Uniejowie. 
Uczestnicy warsztatów chętnie wymieniali swoje poglądy, zarówno podczas licznych spotkań formalnych jak i nieformalnych, za co bardzo dziękujemy. Po raz kolejny przekonaliśmy się, że przyjęta przez Zarząd formuła warsztatów, dopełniła pewną wolną przestrzeń w branży geologiczno-górniczej związaną z organizacją przez inne podmioty licznych spotkań i konferencji, głównie o charakterze naukowo-technicznym. 
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wspaniałą atmosferę jaką stworzyli podczas pobytu na Naszych warsztatach oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do ich realizacji. Dziękujemy również za liczne słowa uznania napływające na ręce organizatorów. Postaramy się w przyszłości utrzymać wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny. 
Już dziś zapraszamy wszystkich członków PSGG na kolejne „III Warsztaty geologiczne PSGG”, które zostaną zorganizowane być może w przyszłym roku. 
Zarząd PSGG