Z przyjemnością informujemy, iż po blisko trzech latach działalności na postawie § 10 ust. 2 i 5 Statutu PSGG, po rozpatrzeniu wniosku geologów zatrudnionych w KGHM Polska Miedź S.A., Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Geologów Górniczych powołał pierwszą w historii sekcję Naszej organizacji.

Sekcja nosi nazwę „Sekcja PSGG Polska Miedź” i została powołana Uchwałą nr 52/2018, w której określono jej zakres działania, skład osobowy, w tym osoby pełniące funkcję Przewodniczącego
i Wiceprzewodniczącego. Obecnie sekcja liczy 31 osób.

W dniu 18 stycznia 2019 roku odbyła się uroczysta inauguracja sekcji podczas, której na ręce Przewodniczącego sekcji Roberta Rożka – Dyrektora Departamentu Gospodarki Zasobami i Ochrony Powierzchni KGHM, Wiceprzewodniczącego sekcji Roberta Leszczyńskiego – Głównego Inżyniera, Geologa w Departamencie Gospodarki Zasobami Biura Zarządu KGHM oraz Joanny Wrzosek – Starszego Geologa Górniczego ZG Polkowice-Sieroszowice KGHM (złoże soli), przedstawiciele Zarządu PSGG przekazali kopię Uchwały powołującej sekcję i życzyli długiej i merytorycznej współpracy w realizacji celów statutowych Naszej organizacji. Ponadto w spotkaniu wzięli udział pozostali przedstawiciele sekcji, którym uroczyście wręczono odznaki członkowskie.

Wszystkich zainteresowanych przyłączeniem się do Polskiego Stowarzyszenia Geologów Górniczych lub chcących w ramach jego struktur powołać sekcję tematyczną, prosimy o kontakt z Zarządem. Szczegóły na Naszej stronie internetowej.

Zarząd PSGG