W dniach 14-17 maja 2017 r. Członkowie PSGG uczestniczyli w konferencji naukowo-technicznej pt. „Hydrogeologia w praktyce – praktyka w hydrogeologii” zorganizowanej przez naszych partnerów: Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, „Poltegor-Instytut” we Wrocławiu oraz Przewodniczącą Komisji Dokumentacji Hydrogeologicznych działającą przy Ministerstwie Środowiska. Jej  I edycja odbyła się w  Polanicy Zdrój. Patronat na konferencją, m.in. objęło Polskie Stowarzyszenie Geologów Górniczych. Podczas konferencji poruszane były aspekty praktyczne w hydrogeologii, ochronie wód i środowiska oraz gospodarce wodami podziemnymi, w tym związanymi z górnictwem podziemnym, odkrywkowym, otworowym, gospodarowaniem zasobami wód i ich ochroną, energetyką, geotermią, monitoringiem hydrogeologicznym i środowiskowym, a wreszcie z badaniami podstawowymi, kartowaniem i dokumentowaniem hydrogeologicznym. Podczas konferencji wybrano osobowość „hydrogeolog praktyk” oraz „wdrożenie hydrogeologiczne”. Wyróżnienie hydrogeologa praktyka otrzymał Pan dr inż. Andrzej Haładus oraz dr Piotr Herbach. Wyróżnienie w drugiej kategorii otrzymała Spółka Restrukturyzacji kopalń S.A. oraz Kopalnia Węgla Brunatnego „Bełchatów”. Kolejna odsłona konferencji planowana jest za dwa lata więc już zachęcamy Naszych członków do przygotowywania referatów oraz zgłaszania do organizatorów konferencji kandydatów do przedmiotowych konkursów.

Zarząd PSGG