Na posiedzeniu Zarządu PSGG w dniu 27.04.2017 r. podjęto uchwałę o powołaniu dwóch zespołów merytorycznych:

„Zespół Rzeczoznawcy ds. ruchu zakładu górniczego – zagrożenie wodne”

„Zespół ds. opiniowania i weryfikacji ekspertyz, analiz oraz dokumentacji geologicznych i hydrogeologicznych zakładów górniczych”

W skład poszczególnych zespołów wchodzą członkowie Polskiego Stowarzyszenia Geologów Górniczych posiadający stosowną wiedzę, doświadczenie oraz uprawnienia do realizacji przedmiotowych zadań.
Wszystkim powołanym Członkom gratulujemy oraz życzymy merytorycznej współpracy i obiektywnych analiz.
Szczegóły znajdują się w zakładce „Zespoły problemowe i doradcze”.


Zarząd PSGG