W imieniu organizatora, Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej oddział CKI Rybnik Centrum Kształcenia Ustawicznego – filia Politechniki Śląskiej (partnera PSGG), serdecznie zapraszamy do udziału w IX Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Energia, środowisko, eksploatacja kopalin – zarządzanie i zrównoważony rozwój” .

Wszystkie informacje na temat konferencji oraz  formularz zgłoszeniowy online znajdą Państwo pod linkiem zamieszczonym poniżej:

https://www.polsl.pl/cku/konferencja-2024/

Zarząd PSGG