Z radością informujemy, że skatalogowane zostały zasoby książek i innych publikacji z dziedziny geologii przekazane przez darczyńców Polskiemu Stowarzyszeniu Geologów Górniczych. Nasza Biblioteka znajduje się w siedzibie Stowarzyszenia i obejmuje już 279 pozycji. 
W związku z powyższym uzupełniliśmy zakładkę Biblioteka na Naszej stronie internetowej, gdzie zamieściliśmy pełny spis literatury w postaci arkusza kalkulacyjnego z możliwością filtrowania danych. 
Obecnie członkowie Stowarzyszenia mają możliwość wglądu lub wypożyczenia poszczególnych pozycji zbioru po wcześniejszym uzgodnieniu z Zarządem PSGG. W najbliższym czasie przystąpimy do kolejnego etapu tworzenia Biblioteki, w którym zamierzamy zoptymalizować bazę danych i dostosować ją do obsługi przez profesjonalne oprogramowanie, co pozwoli na ulepszenie bieżącego procesu katalogowania i wypożyczania oraz powiązania z użytkownikami zbioru. 
Wszystkich chętnych, którzy mają zbędne zasoby książek i publikacji w tematyce geologii, zwłaszcza geologii górniczej w dalszym ciągu zachęcamy do ich przekazywania. Gromadzone materiały będą na bieżąco katalogowane i do dyspozycji wszystkich Członków Stowarzyszenia. 
Dziękujemy serdecznie wszystkim tym, którzy przekazali swoje prywatne zasoby na rzecz Polskiego Stowarzyszenia Geologów Górniczych. Szczególne podziękowania kierujemy dla kolegów i koleżanek zaangażowanych w stworzenie Biblioteki PSGG.

Zarząd PSGG