W dniu 25 listopada odbyło się szkolenie dla członków Stowarzyszenia w zakresie programu Quantum GIS.
Dziękujemy wszystkim obecnym Członkom za czynny udział w szkoleniu. Serdeczne podziękowania należą się również wykładowcy oraz organizatorom.
Zarząd Stowarzyszenia posiada możliwość organizacji innych dodatkowych szkoleń  dlatego prosimy Naszych Członków o ewentualne sugestie dotyczące ich tematyki, oczywiście związanej z geologią górniczą lub pokrewną.