Zgodnie z Naszym planem w dniu 21 lutego 2017r. w budynku „Łaźni Łańcuszkowej” Sztolni Królowej Luizy administrowanym przez Muzeum Górnictwa Węglowego odbył się Zwyczajny II Walny Zjazd Członków Polskiego Stowarzyszenia Geologów Górniczych. 
Spotkanie przebiegło zgodnie z przygotowanym programem i rozpoczęło się około godziny 17. 
W pierwszej części Prezes PSGG przedstawił obszerne sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2016 oraz plan działania na rok 2017. Następnie wysłuchano oświadczeń przedstawicieli poszczególnych organów i zespołów Stowarzyszenia oraz podjęto szereg uchwał, w tym bardzo ważną o udzieleniu absolutorium dla Zarządu. Ostatnią, mniej formalną częścią było zapoznanie się z historią Sztolni Królowa Luiza oraz zwiedzanie obiektów muzeum. 
Dziękujemy wszystkim Członkom za tak liczne przybycie i wykazane zainteresowanie jak również pozytywną ocenę prowadzonej działalności Stowarzyszenia. Szczególe podziękowania należą się również przedstawicielom Muzeum Górnictwa Węglowego za pomoc w organizacji Naszego przedsięwzięcia. 
Zarząd PSGG