Szanowne Koleżanki i Koledzy, Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Geologów Górniczych zwołuje dnia 21 lutego 2017 r. Zwyczajny II Walny Zjazd Członków PSGG. Odbędzie się on w Kopalni Guido w Zabrzu, przy ul. Wolności 408 – „Łaźnia Łańcuszkowa” o godzinie 17.00. Szczegółowy porządek obrad przedstawiony zostanie wkrótce w indywidualnej korespondencji mailowej do poszczególnych Członków Stowarzyszenia.