Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Geologów Górniczych informuje o możliwości zwiedzenia kopalni soli „Bochnia” pod patronatem Stowarzyszenia w dniu 28 maja 2021 r.
Kopalnia Soli w Bochni – najstarsza kopalnia soli w Polsce założona w 1248 r. Jest jednym z najstarszych czynnych nieprzerwanie (sól wydobywano tu do 1990 r.) zakładów przemysłowych w Europie i w Polsce. Obiekt od 2000 r. jest „Pomnikiem Historii”, a w 2013 r. został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Podczas zwiedzania będzie można zobaczyć skały i minerały budujące złoże: sole północne, środkowe, południowe, gipsy i anhydryty, w tym znane na świecie bocheńskie trzewiowce – charakterystycznie zafałdowane anhydryty, a także wkładkę tufitową (pył wulkaniczny) będącą śladem po dawnej działalności wulkanicznej w regionie. Podczas zwiedzania będzie można zaobserwować także jak działalność człowieka wpłynęła na powstanie unikatowego środowiska panującego w solnych wyrobiskach, charakteryzującego się skupiskami solnych nacieków, wykwitów, kalafiorów, a także jak doszło do powstania halitu fluorescencyjnego, jaka jest idea fluorescencji i dlaczego jest to zjawisko bardzo rzadkie.

Zwiedzanie dedykowane jest dla wszystkich członków PSGG. Dodatkowo dla wszystkich członków opłacających składkę członkowską planuje się wsparcie inicjatywy formą dopłaty do wyjazdu. Możliwy jest wyjazd zorganizowany zgodnie z przepisami. Uczestnicy realizując plan zwiedzania będą poruszać się w kolumnie z zachowaniem bezpiecznych odstępów i wyposażeniem w elementy zakrywające nos i usta, bądź we własnym zakresie w warunkach obowiązujących (w danym dniu) ograniczeń związanych ze stanem epidemii.

Dla chętnych istnieje możliwość skorzystania z noclegu na dole kopalni oraz zaserwowania posiłku. Jeżeli warunki pozwolą w przestrzeniach kopalni odbędzie się IV seminarium Barbórkowe PSGG, gdzie jak co roku zaprezentujemy sprawozdanie z bieżącej pracy Stowarzyszenia, wręczymy przyznane odznaczenia resortowe i zaprezentujemy kilka ciekawostek z życia naszej społeczności.

Zachęcamy Członków Stowarzyszenia do udziału w Naszej inicjatywie. Koszt uczestnictwa wynosi 250 PLN. Wpłaty należy uiścić na konto Stowarzyszenia.
Z uwagi na stan epidemiczny ilość miejsc jest ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia udziału w rajdzie należy kierować na adres mailowy: kontakt@psgg.pl. Szczegóły będą podane w następnym komunikacie, skierowanym bezpośrednio do osób, które wyraziły chęć uczestniczenia w zwiedzaniu. Wszelkie pytania związane z organizacją rajdu proszę kierować drogą mailową na ww adres mailowy.
Na zgłoszenia czekamy do dnia 17 maja.

Zarząd PSGG