W dniu 22 lutego 2019 r. przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia Geologów Górniczych na zaproszenie Zarządu Oddziału SITG w Rybniku oraz jego Komisji Mierniczo-Geologicznej, Budownictwa i Ochrony Środowiska, wzięli udział w uroczystym Zaprzysiężeniu Pracowników Działów Mierniczo-Geologicznych, Szkód Górniczych oraz Ochrony Środowiska, którzy w ostatnich latach uzyskali kwalifikacje geologa górniczego, mierniczego górniczego oraz uprawnienia budowlane.
Wydarzenie to miało miejsce w „Budynku Orkiestry” w Rydułtowach i było zrealizowane z poszanowaniem wszelkich tradycji górniczych. Prezes PSGG, laureatom wręczył pamiątkowe kalendarze z logo Naszej organizacji. 
Wszystkim osobom, które uzyskały stosowne kwalifikacje gratulujemy i życzymy szybkich awansów oraz wytrwałości i konsekwencji w aktywności zawodowej. 
Poniżej prezentujemy kilka ujęć ze spotkania. 
Zarząd PSGG