Jeden z Naszych partnerów jakim jest Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa organizuje wyjazd naukowo-techniczny o bardzo ciekawej tematyce. Poświęcony on będzie między innymi odkrywaniu kopalin pospolitych w rejonie malowniczych zakątków Biebrzy. 
W rejonie Biebrzy udokumentowano około 270 złóż kopalin pospolitych, z czego większość stanowią̨ złoża kruszywa naturalnego. Pozyskuje się̨ również̇ torf, kredę̨ piszącą i jeziorną. W rejonie Augustowa i Supraśla – podlaskich ośrodków uzdrowiskowych, występują̨ także złoża leczniczych borowin. Dodatkowo uczestnicy zapoznają̨ się̨ także z działalnością̨ Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego, a dokładniej z jego Zakładem Doświadczalnym oraz zwiedzą liczne zabytki kulturowe oraz przyrodnicze tego rejonu. 
Wyjazd odbędzie się w dniach 25-29 sierpnia 2018 roku. Koszt wyjazdu dla Członków PSGG wynosi 800 PLN i obejmuje transport, ubezpieczenie, wyżywienie, nocleg i wycieczki. 
Zachęcamy członków PSGG oraz ich rodziny do udziału w wyjeździe. Ilość miejsc jest ograniczona, w związku z czym obowiązuje kolejność zgłoszeń. Szczegóły będą podane w następnym komunikacie dla osób uczestniczących. 
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerem telefonu 32 757 27 48
Zarząd PSGG