Serdecznie zapraszamy Członków Polskiego Stowarzyszenia Geologów Górniczych do udziału w VI Warsztatach Geologicznych PSGG, pod hasłem – geologia górnicza złóż surowców mineralnych Warmii i Pomorza, które odbędą się w dniach 15 – 18 maja 2024 r.

W ramach zajęć seminaryjnych uczestnicy będą mogli zapoznać się m.in. z tematyką rozpoznawania, udostępniania, wydobywania i wzbogacania złóż, szczególnie w zakresie pracy geologa górniczego, jak również z realizacją jego obowiązków wynikających z ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze oraz innych ustaw.  Dodatkowo uczestnicy warsztatów będą mieli okazję do zaznajomienia się z zadaniami państwowej służby geologicznej realizowanymi przez Oddział Geologii Morza PIG-PIB w Gdańsku, a także do wymiany doświadczeń z przedstawicielami organów nadzoru górniczego, organów administracji geologicznej, przedstawicielami administracji samorządowej oraz jednostek nauko-badawczych.

Uczestnicy Warsztatów Geologicznych będą zakwaterowani w hotelu „Młyn” w Elblągu.

Jesteś Członkiem Stowarzyszenia i rozważasz wzięcie udziału w VI Warsztatach PSGG jako osoba prywatna, KLIKNIJ link poniżej, pobierz kartę, wypełnij i odeślij –

KARTA ZGŁOSZENIOWA VI WARSZTATY PSGG Członkowie

Jesteś Członkiem Stowarzyszenia lub nie i rozważasz wzięcie udziału w VI Warsztatach PSGG w ramach oddelegowania z zakładu pracy, KLIKNIJ link poniżej, pobierz kartę, wypełnij i odeślij –

KARTA ZGŁOSZENIOWA VI WARSZTATY PSGG Przedsiębiorca

Potwierdzeniem udziału w warsztatach jest właściwie podpisana przez uczestnika lub przedsiębiorcę KARTA ZGŁOSZENIOWA. Wypełnioną KARTĘ należy w formie elektronicznej przesłać na adres mailowy biuro@psgg.pl lub papierowej na adres siedziby Stowarzyszenia.

Szczegółowe informacje o warsztatach będą przekazywane w korespondencji kierowanej bezpośrednio do zainteresowanych oraz publikowane na stronie internetowej PSGG. 

Wszelkie pytania związane z VI Warsztatami PSGG należy kierować na adres mailowy: biuro@psgg.pl lub telefonicznie pod numer telefonu 600-191-626 (p. Łukasz Kłosek).

Nasz Główny Sponsor to Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” S.A. z siedzibą w Bukownie

Zapraszamy na stronę sponsora:  https://zghboleslaw.pl/pl/

Zarząd PSGG