W dniach 6 i 7 września 2022 roku, członkowie PSGG wzięli udział w V Polskim Kongresie Górniczym zorganizowanym przez Fundację dla Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej oraz Wydział GIBiAP. Kongres odbył się w Katowicach równolegle z Międzynarodowymi Targami EXPO Katowice – Międzynarodowymi Targami Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego. Podczas sesji plenarnej członkowie PSGG wygłosili dwa referaty dotyczące uwarunkowań prawnych i rozwiązań technologicznych stosowanych podczas drążenia tuneli z zastosowaniem techniki górniczej.

V Polski Kongres Górniczy

Zarząd PSGG