W dniu 23 maja 2017 r. przedstawiciele PSGG uczestniczyli w Konferencji pt. „Surowce dla gospodarki Polski”, która odbyła się w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Patronat Honorowy nad Konferencją objął prof. dr hab. Mariusz-Orion Jędrysek, Sekretarz Stanu, Główny Geolog Kraju, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa. Organizatorami byli: Związek Pracodawców Polska Miedź, Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Instytut Autostrada Technologii i Innowacji oraz Forum Przemysłu Wydobywczego. Spotkanie odbyło się w ramach Międzynarodowych Targów Pracy Branży Surowcowej. Konferencja  była okazją do spotkań i dyskusji przedstawicieli naszego Stowarzyszenia z osobami znanymi w Kraju, w tym geologami i innymi organizacjami pozarządowymi działającymi w branży surowcowej.

Zarząd PSGG