Strefa członków PSGG

VI Walny Zjazd Członków PSGG

 

Witamy serdecznie w strefie z dostępem tylko i wyłącznie dla Członków Stowarzyszenia.

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Geologów Górniczych działając na podstawie § 34 ust. 3 Statutu PSGG zwołuje w dniu 28 maja 2021 r. Zwyczajny (sprawozdawczy) VI Walny Zjazd Członków Stowarzyszenia. VI Walny Zjazd Członków Stowarzyszenia odbędzie się w Komorze Ważyn KS „Bochnia” w Bochni,
ul. Campi 15.

  • o godzinie 1615– pierwszy termin,
  • o godzinie 1630– drugi termin.

Obok zamieszczamy niezbędne informacje odnośnie zjazdu.

                                                                                              Zarząd PSGG  

 

Galeria

2020

III Seminarium Barbórkowe PSGG

V Walny Zjazd Członków PSGG

II Edycja konkursu fotograficznego PSGG

II Rajd pieszy PSGG

III Rajd rowerowy PSGG

2019

II Seminarium Barbórkowe PSGG

V Konferencja naukowo-techniczna CKI

I Edycja konkursu fotograficznego PSGG

III Warsztaty Geologiczne PSGG

I Rajd pieszy PSGG

Dni Salamandry

II Rajd rowerowy PSGG

2018

III Walny zjazd PSGG

II Warsztaty Geologiczne PSGG

I Rajd rowerowy PSGG

Dni Salamandry

2017

II Walny Zjazd PSGG

I Warsztaty Geologiczne PSGG

Dni Salamandry

I Seminarium Barbórkowe PSGG

Galeria