Polskie Stowarzyszenie Geologów Górniczych zostało WYRÓŻNIONE w konkursie organizowanym przez Ministra Środowiska pt. „GEOLOGIA 2018”. W konkursie nagrodzone zostały przedsięwzięcia służące rozwojowi i promocji polskiej geologii, rozwiązania naukowo-techniczne oraz fundamentalne odkrycia w tej dziedzinie. Konkurs podzielony był na cztery kategorie. PSGG otrzymało wyróżnienie w kategorii popularyzacja geologii i geośrodowiska. 
Uroczyste wręczenie nagród odbyło się dnia 11 grudnia br. o godzinie 14 w sali Kolumnowej, w siedzibie Ministerstwa Środowiska. W spotkaniu uczestniczyli i odebrali nagrodę przedstawiciele Naszej organizacji w składzie: Grzegorz Miodoński, Marcin Węglarz i Marcin Chlebik. Wraz z wyróżnieniem organizacja otrzymała dodatkowo nagrodę pieniężną dla realizacji celów statutowych. 
Dziękujemy przedstawicielom komisji konkursowej za docenienie wkładu Polskiego Stowarzyszenia Geologów Górniczych w zakresie popularyzacji geologii. Jest to przecież jeden z naszych podstawowych celów statutowych, który, o czym świadczy przyznane wyróżnienie, realizujemy z powodzeniem. Dziękujemy wszystkim Naszym Członkom za zaufanie jakim obdarzyli pomysłodawców i założycieli PSGG i że zdecydowali się uczestniczyć w tej inicjatywie poprzez swoją przynależność. Szczególne podziękowania kierujemy dla kolegów zaangażowanych w stworzenie wniosku konkursowego i dopięcie spraw formalno-prawnych w tym zakresie. 
Więcej o wynikach konkursu na stronie internetowej: 

Zarząd PSGG