PSGG w dniu 31.05.2017 r. podpisało kolejne porozumienie o współpracy. Tym razem z „Górniczą Izbą Przemysłowo-Handlową”, która dołączyła do grona naszych Partnerów. W ramach współpracy przy realizacji porozumienia strony wymieniać będą się informacjami o swej działalności, a także podejmować działania, które mogą polegać m.in. na przyjmowaniu wspólnych stanowisk w sprawach i zagadnieniach dotyczących branży górniczej i geologicznej oraz występowaniu w tych sprawach do władz branżowych, samorządowych i państwowych. Do najważniejszych punktów naszej współpracy należy: krzewienie i popularyzacja wiedzy, kultury technicznej oraz osiągnięć naukowych w zakresie geologii górniczej, wyrażanie bieżących stanowisk wobec obecnie funkcjonujących, jak i projektowanych aktów prawnych, integrowanie środowiska inżynierów i techników, w szczególności geologów i górników, popularyzowanie twórców nowej techniki, wspólne organizowanie konferencji lub innych wydarzeń mających na celu promocję działalności obu organizacji, inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działalności wydawniczej dotyczącej geologii górniczej. 
Zarząd PSGG