Członkowie i sympatycy Polskiego Stowarzyszenia Geologów Górniczych,

jak dobrze pamiętacie w lutym 2020 roku podpisaliśmy porozumienie o współpracy. Do grona naszych Partnerów dołączyła wówczas Politechnika Dnieprowska z Ukrainy. Uroczyste podpisanie porozumienia miało miejsce podczas III Seminarium barbórkowego PSGG w Katowicach. Wśród zaproszonych gości był Pan Roman Dichkovskiy, z-ca Rektora Politechniki Dnieprowskiej oraz Pani Julia Pazynich pracownik naukowy uczelni i przedstawicielka ośrodka Centrum Współpracy Polsko-Ukraińskiej.

Dzisiaj Nasi partnerzy, togi uczelniane zamienili na mundury i stanęli w obliczu konfliktu zbrojnego ……………..

Po długiej rozmowie telefonicznej poznaliśmy obecne potrzeby Naszych partnerów i chcielibyśmy wesprzeć ich działania na rzecz bezpieczeństwa. W związku z powyższym zwracamy się do Was z poniższym apelem.

Pomoc Ukrainie

Dodatkowo, poniżej zamieszczamy plakat do wykorzystania.

Plakat pomoc dla Ukrainy

Za wszelką pomoc DZIĘKUJEMY.

Zarząd PSGG