Polskie Stowarzyszenie Geologów Górniczych

Polskie Stowarzyszenie Geologów Górniczych

Polskie Stowarzyszenie Geologów Górniczych

członków stowarzyszenia

%

członków stowarzyszenia stanowią kobiety

książek specjalistycznych w bibliotece PSGG

CO ROBIMY

Łączymy społeczność geologów górniczych

Organizujemy: konferencje naukowo-techniczne, seminaria, warsztaty geologiczne, rajdy piesze i rowerowe oraz spotkania branżowe

Najnowsze aktualności

POROZUMIENIE Z POLSKIM STOWARZYSZENIEM WYCENY ZŁÓŻ KOPALIN

POROZUMIENIE Z POLSKIM STOWARZYSZENIEM WYCENY ZŁÓŻ KOPALIN

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Geologów Górniczych podczas uroczystości związanych z tegorocznym Seminarium Barbórkowym, organizowanym w kopalni Bochnia dnia 28 maja 2021 r., podpisał kolejne porozumienie o współpracy. Do grona naszych Partnerów dołączyło Polskie Stowarzyszenie Wyceny Złóż Kopalin. Do najważniejszych celów naszej współpracy należy: doskonalenie systemu kształcenia kadr...

czytaj dalej
VI WALNY ZJAZD CZŁONKÓW PSGG ZA NAMI

VI WALNY ZJAZD CZŁONKÓW PSGG ZA NAMI

W dniu 28 maja 2021 roku, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami odbył się VI Walny zjazd Członków PSGG. Podczas spotkania zgodnie z zapisami Statutu PSGG przyjęto sprawozdania z działalności: Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz sprawozdanie finansowe. Ponadto udzielono absolutorium obecnemu Zarządowi oraz przyjęto plan działania na 2021-2022 rok. Dziękujemy wszystkim...

czytaj dalej
VI WALNY ZJAZD CZŁONKÓW PSGG

VI WALNY ZJAZD CZŁONKÓW PSGG

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Geologów Górniczych działając na podstawie § 34 ust. 3 Statutu PSGG zwołuje w dniu 28 maja 2021 r. Zwyczajny (sprawozdawczy) VI Walny Zjazd Członków Stowarzyszenia. VI Walny Zjazd Członków Stowarzyszenia odbędzie się w Komorze Ważyn KS Bochnia, w Bochni przy ul. Campi 15. o godzinie 1615– pierwszy termin, o godzinie 1630– drugi termin. Szczegóły...

czytaj dalej

Nasi partnerzy

Członkowie wspierający

Siedziba Stowarzyszenia

ul. Tadeusza Boya Żeleńskiego 95
40-750 Katowice
POLSKA

DANE REJESTROWE

REGON: 364891528
NIP: 6342868532
KRS: 0000626031

NAPISZ do nas

Strefa członków PSGG

Newsletter