Informujemy, iż w dniu 23 maja 2017 r. odbędą się Międzynarodowe targi pracy branży surowcowej organizowane przez EIT Raw Materials, Akademię Górniczo-Hutniczą oraz Instytut Autostrada Technologii i Innowacji.

Międzynarodowe targi pracy branży surowcowej to jedyne w Polsce wydarzenie umożliwiające zapoznanie się z ofertami pracy, staży i praktyk przedsiębiorstw z wielu krajów UE, a także ze strategiami rozwoju przedsiębiorstw i najnowszymi technologiami. Przewidywany jest udział podmiotów zajmujących się surowcami w całym łańcuchu wartości, tj. firm poszukiwawczych, zakładów górniczych i hut, podmiotów zajmujących się recyklingiem i substytucją surowców, organizacji pozarządowych, klastrów oraz agencji rządowych. Udział w imprezie potwierdzili partnerzy EIT Raw Materials, m.in. z Austrii, Niemiec, Finlandii, Szwecji, a także studenci m.in. z uczelni zlokalizowanych we Freibergu, Leoben, Grazu, Wiedniu, Bratysławie, Koszycach, Miszkolcu, Dniepropietrowsku, Pradze, Zagrzebiu, Wrocławiu i Krakowie.

Targi odbędą się w Akademii Górniczo-Hutniczej budynek A0, al. Mickiewicza 30, 30-055 Kraków.

Szczegółowy opis targów znajduje się w załączniku.Zarząd PSGG