W związku z wprowadzonym w Polsce stanem epidemii oraz zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczącymi organizacji imprez masowych, Partnerzy PSGG również zdecydowali się na zmianę terminu swoich spotkań. Poniżej przedstawiamy linki do stron internetowych, na których znajdziecie Państwo niezbędne informacje.

VI Edycja Konferencji „Energia i Górnictwo–perspektywy zrównoważonego rozwoju”
– 
nowy termin 23-25.06.2020 r.

III Konferencja „Hydrologia w praktyce – praktyka w hydrogeologii”
– 
nowy termin 21-23.09.2020 r.

XXII Konferencja „Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie”
– nowy termin 21-22.09.2020 r. 

XXI Seminarium „Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń”
– nowy termin 6-9.09.2020 r.

Seminarium „Wybrane zagadnienia miernictwa górniczego, geologii, i budownictwa w świetle obowiązujących regulacji prawnych” – seminarium w dniach 14-15, 21-22 i 28-29 marca 2020 r.
jest przesunięte na termin nieokreślony.

Zarząd PSGG