W dniach 23 – 25 maja 2022 r. w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej „Rzepka” w Chęcinach odbyła się zorganizowana, m.in. przez Partnera PSGG – Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, III KONFERENCJA TECHNICZNO-NAUKOWA „HYDROGEOLOGIA W PRAKTYCE – PRAKTYKA W HYDROGEOLOGII” (HPPH). Współorganizatorami konferencji byli ponadto: Przewodnicząca Komisji Dokumentacji Hydrogeologicznych – prof. dr hab. Ewa Krogulec oraz Dyrektor Instytutu Górnictwa Odkrywkowego Poltegor – dr hab. inż. Jacek Szczepiński. Patronat nad konferencją objęli Minister Aktywów Państwowych, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska – Główny Geolog Kraju oraz Prezes Wyższego Urzędu Górniczego. Jej uczestnikami byli eksperci reprezentujący urzędy państwowe, uczelnie wyższe, jednostki naukowo-badawcze oraz przedsiębiorstwa branży technicznej. Konferencja przeznaczona była dla hydrogeologów – praktyków, którzy w swojej pracy zawodowej zajmują się problematyką związaną z wykorzystaniem i ochroną wód powierzchniowych i podziemnych. Konferencja była dedykowana także naukowcom, których wyniki prac i badań oraz opracowane przez nich rozwiązania były zastosowane w praktyce.

W tym roku, dyskusja skoncentrowała się na zagadnieniach z zakresu hydrogeologii górniczej, prawa geologicznego i górniczego, dokumentowania warunków hydrogeologicznych w kopalniach węgla kamiennego i zawodnienia ich powierzchni, bezpieczeństwa zakładów górniczych czy ujmowania wód podziemnych. Polskie Stowarzyszenie Geologów Górniczych było jedną z trzech organizacji partnerskich. Nasi członkowie uczestniczyli w konferencji, zarówno jako słuchacze, jak i referenci.

Więcej informacji pod linkami:

https://gig.eu/pl/newsy/iii-konferencja-techniczno-naukowa-pod-nazwa-hydrologia-w-praktyce-praktyka-w-hydrogeologii

https://www.pgi.gov.pl/dokumenty-pig-pib-all/publikacje-2/przeglad-geologiczny/2020/4-kwiecien/7777-konferencja-hydrogeologia-w-praktyce-praktyka-w-hydrogeologii-forum-dyskusji-w-hydrogeologii/file.html