W listopadzie i grudniu br. odbyły się kolejne, zorganizowane przez PSGG, seminaria w zakresie aktualnych informacji dotyczących uwarunkowań prawnych dla stwierdzenia kwalifikacji geologa górniczego oraz kwalifikacji osób dozoru w specjalności geologicznej.

Tym razem odbyły się one w: 
  • Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii oraz Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska,
  • Uniwersytecie Śląskim na Wydziale Nauk o Ziemi,
  • Politechnice Wrocławskiej na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii.

Podczas spotkań, władzom wydziałów przedstawiono propozycję jednolitego wykazu przedmiotów z geologii i górnictwa. Kolejne seminaria w przyszłym roku.