Serdecznie zapraszamy Członków Polskiego Stowarzyszenia Geologów Górniczych do udziału w IV Warsztatach Geologicznych PSGG, pod hasłem – geologia górnicza złóż surowców mineralnych Przedgórza Sudeckiego i Wału Mużakowskiego, które odbędą się w dniach 26 – 29 maja 2022 r.

Głównym celem warsztatów jest przybliżenie uczestnikom charakterystyki złóż surowców południowo-zachodniej Polski.
W ramach programu poznamy między innymi specyfikę branży geologicznej w zakresie: rozpoznawania, udostępniania i wydobycia złóż gipsu i anhydrytu. Przyjrzymy się pracy geologa górniczego w zakładzie górniczym związanym
z zagospodarowaniem leczniczych wód termalnych.  Ponadto zwiedzimy malowniczy obszar łuku Mużakowa, poznamy konsekwencje przyrodnicze i krajobrazowe prowadzonej tu niegdyś eksploatacji węgla brunatnego, iłów i glin ceramicznych oraz zapoznamy się z obecnym kierunkiem rekultywacji i możliwościami wykorzystania zdegradowanego obszaru w celu rozwoju miejscowej turystyki i rekreacji.
W związku z tym, przewidujemy między innymi zajęcia seminaryjne połączone z wizytą w zakładzie górniczym „Nowy Ląd”,  na szlaku geoturystycznym – „Dawna kopalnia Babina”, „Łuk Mużakowa”, na polach agatowych oraz  w „Uzdrowisku Cieplice”.

Uczestnicy Warsztatów Geologicznych będą zakwaterowani w kompleksie hotelowym Pałac Brunów obejmującym Pałac oraz Powozownie i Oficynę.

KARTA ZGŁOSZENIOWA IVWARSZTATY PSGG

Wszelkie pytania związane z IV Warsztatami PSGG należy kierować na adres mailowy: biuro@psgg.pl lub telefonicznie pod numer telefonu 600-191-626 (p. Łukasz Kłosek).