Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Geologów Górniczych ma przyjemność zaprosić, wszystkich Członków na III seminarium barbórkowe organizowane w dniach 1 – 2 lutego 2020 r.

W pierwszym dniu dla uczestników przygotowaliśmy zejście z powierzchni, bardzo ciekawą hydrogeologicznie upadową „Ryżą” na poziom 89 m oraz 183 m w SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary”, możliwość zwiedzania Muzeum Tyskich Browarów Książęcych wraz z degustacją oraz uroczystą kolację, na której wręczymy odznaczenia branżowe i przywitamy naszych nowych Członków Stowarzyszenia. Po spotkaniu będzie możliwość zakwaterowania w hotelu Silesian w Katowicach (www.silesianhotel.pl). W drugim dniu po śniadaniu, wszyscy uczestnicy będą mogli poznać historię i dziedzictwo Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego poprzez zwiedzanie z przewodnikiem ekspozycji w Muzeum Śląskim.

Potwierdzeniem udziału w seminarium jest właściwie podpisana przez uczestnika lub Przedsiębiorcę (w przypadku oddelegowania) KARTA ZGŁOSZENIOWA wraz z klauzulą informacyjną. Wypełnioną KARTĘ należy w formie elektronicznej przesłać na adres mailowy kontakt@psgg.pl lub papierowej na adres siedziby Stowarzyszenia.

Szczegółowe informacje o seminarium będą przekazywane w następnych komunikatach,
w korespondencji kierowanej bezpośrednio do zainteresowanych. Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem mailowym biuro@psgg.pl lub pod numerem telefonu (Tel. 600-191-626 Łukasz Kłosek).

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

KARTA ZGŁOSZENIOWA

Zarząd PSGG