Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Geologów Górniczych po raz trzeci organizuje pieszy rajd dla Naszych Członków. Rajd odbędzie się w dniach 27 – 29 sierpnia 2021 r. w Parku Narodowym Gór Stołowych w masywie górskim Gór Stołowych. Dedykowany jest dla osób lubiących aktywną formę wypoczynku z poszerzeniem wiedzy geologicznej w tle. Głównym celem rajdu jest zapoznanie się z pracą geologa górniczego realizującego swoje zadania podczas eksploatacji surowców skalnych w odkrywkowym zakładzie górniczym – kopalni gabra Braszowice” oraz piesze wędrówki szlakami pasma Sudetów. W ramach wyjazdu przewidujemy między innymi pieszą wędrówkę na najwyższy szczyt Gór Stołowych – Szczeliniec Wielki (919 m n.p.m.). Charakterystyczny szczyt z płaskim wierzchołkiem przypomina olbrzymi, wystający o 150 metrów ponad okolicę stół.
Z uwagi na ograniczenia związane z wprowadzonym w Polsce stanem epidemii oraz zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczącymi organizacji imprez masowych, rajd od strony organizacyjnej będzie miał charakter „Wirtualnej asysty”. Jest to nasz racjonalizatorski pomysł i podejście do integracji środowiska geologów w dobie obecnych czasów. W skrócie idea jest taka, aby komitet organizacyjny PSGG wyszukał interesujące miejsca do pieszych wędrówek, zaplanował trasy, znalazł dostępne miejsca noclegowe wraz
z wyżywieniem, dostępne atrakcje turystyczne itp. Dodatkowo planuje się wsparcie inicjatywy formą dopłaty do wyjazdu dla każdego z Członków regularnie opłacających składki członkowskie. Uczestnicy realizując plan rajdu będą poruszać się we własnym zakresie w warunkach obowiązujących (w danym dniu) ograniczeń związanych ze stanem epidemii.

Koszt udziału jednej osoby wynosi 250 PLN. Nocleg planowany jest w Ośrodku Wczasowym „Szczeliniec”, w domkach kilku osobowych.

Zachęcamy Członków Stowarzyszenia do udziału w rajdzie, jednakże ilość miejsc jest ograniczona, w związku z czym obowiązuje kolejność zgłoszeń. Na zgłoszenia czekamy do dnia 20 sierpnia.
W związku z nową formą organizacyjną wszelkie informacje o rajdzie udzielane będą indywidualnie pod adresem mailowym: biuro@psgg.pl lub telefonicznie pod numerem 600 191 626 (kol. Łukasz Kłosek).

Zarząd PSGG