W związku z organizowaną przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, „POLTEGOR-INSTYTUT” we Wrocławiu i Przewodniczącą Komisji Dokumentacji Hydrogeologicznych konferencją naukowo-techniczną, pt.: HYDROGEOLOGIA W PRAKTYCE – PRAKTYKA W HYDROGEOLOGII, której III edycja odbędzie się w dniach 24-27 maja 2020 r. w rejonie Kielc, serdecznie zapraszamy Członków Stowarzyszenia do wzięcia w niej udziału i zaprezentowania nie tylko rezultatów swoich badań naukowych, ale do podzielenia się ze środowiskiem hydrogeologów doświadczeniami praktycznymi w zakresie swojej działalności zawodowej. 
Polskie Stowarzyszenie Geologów Górniczych zostało zaproszone do udziału w pracach Komitetu Naukowo-Technicznego przedmiotowej konferencji oraz organizacji i objęcia patronatem wybranych sesji referatowych. Przewidziany jest również upust w opłacie konferencyjnej dla Naszych Członków. 
Podczas konferencji, zgodnie z tradycją przewidziane jest wręczenie wyróżnień w konkursie „HYDROGEOLOG PRAKTYK” oraz „WDROŻENIE HYDROGEOLOGICZNE LUB ZASTOSOWANIE WIEDZY HYDROGEOLOGICZNEJ”. Zachęcamy wszystkich do zgłaszania kandydatów oraz interesujących rozwiązań związanych z hydrogeologią, które w Waszej ocenie zasłużyły na laur. 
Szczegółowych informacji udziela kolega Grzegorz Miodoński (g.miodonski@psgg.pl). Więcej szczegółów podamy w następnych komunikatach. 
Zarząd PSGG