II WARSZTATY GEOLOGICZNE POLSKIEGO STOWARZYSZENIA GEOLOGÓW GÓRNICZYCH

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Geologów Górniczych po raz kolejny organizuje Warsztaty Geologiczne dla Członków Stowarzyszenia oraz zaproszonych gości.

Warsztaty odbędą się w dniach 24-27 maja 2018 roku w okolicach miasta Kłodawy i dedykowane są dla osób zawodowo związanych z geologią i hydrogeologią. Są one okazją do zapoznania się z bieżącymi problemami nurtującymi zespoły geologiczne realizujące zadania w ruchu poszczególnych zakładów górniczych wydobywających kopaliny z rejonu całej Polski. W ramach zajęć seminaryjnych uczestnicy będą mogli zapoznać się z tematyką rozpoznawania, udostępniania, wydobywania i wzbogacania złóż, szczególnie w zakresie pracy geologa górniczego, jak również z realizacją jego obowiązków wynikających z ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze oraz innych ustaw. Dodatkowo uczestnicy warsztatów zapoznają się szczegółowo ze specyfiką przekazywania informacji z bieżącego dokumentowania przebiegu prac geologicznych do odpowiednich organów oraz zasad ich archiwizacji, w tym przekazywania próbek geologicznych do Narodowego Archiwum Geologicznego. 

Zgłoszenia udziału w warsztatach można dokonać na dwa sposoby:
  • poprzez KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ, którą można pobrać w linku poniżej, 
  • poprzez KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ wysłaną w korespondencji mailowej skierowanej indywidualnie do każdego z Członków Stowarzyszenia. W przypadku braku przedmiotowego maila prosimy o kontakt mailowy na adres: kontakt@psgg.pl

Karty zgłoszeniowe w formie, którą można również pobrać z naszej strony wraz z pismem przewodnim zachęcającym do skierowania osób zajmujących się geologią i hydrogeologią górniczą, wysłane zostały do wybranych przedsiębiorstw oraz instytucji. Istnieje możliwość wysłania dodatkowego pisma jeżeli dany zakład pracy został pominięty. W tej sprawie prosimy o kontakt.

Zachęcamy wszystkich do udziału i nadsyłania kart zgłoszeniowych. Szczegóły związane z organizacją warsztatów będą podane w następnych komunikatach i kierowane zostaną indywidualnie do osób, które wyraziły chęć uczestnictwa.

Wszelkie pytania związane z organizacją warsztatów proszę kierować drogą mailową na adres: kontakt@psgg.pl lub telefonicznie pod numer 600-191-626.

Zarząd PSGG