Konferencja

W związku z organizowaną przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, „Poltegor-Instytut” we Wrocławiu i Przewodniczącą Komisji Dokumentacji Hydrogeologicznych konferencją naukowo techniczną, pt.: HYDROGEOLOGIA W PRAKTYCE – PRAKTYKA W HYDROGEOLOGII, której I edycja...

Zwyczajny II Walny Zjazd Członków PSGG

   Szanowne Koleżanki i Koledzy, Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Geologów Górniczych zwołuje dnia 21 lutego 2017 r. Zwyczajny II Walny Zjazd Członków PSGG. Odbędzie się on w Kopalni Guido w Zabrzu, przy ul. Wolności 408 – „Łaźnia Łańcuszkowa” o godzinie...