W dniu 16 grudnia bieżącego roku, zgodnie z „Ramowym Planem Zadań PSGG na 2017 r.”, odbyło się „Barbórkowe Seminarium Geologiczne”
W wydarzeniu, podczas którego poznano ciekawą hydrogeologicznie Upadową „Ryża”, historyczne poziomy wydobywcze 89 m i 183 m dawnej kopalni „Boże Dary” oraz pompownię głównego odwadniania na poziomie 183 m, wzięli udział zarówno przedstawiciele PSGG, jak i członkowie ich rodzin. Do podziemi likwidowanej kopalni węgla kamiennego zeszło dziewięć przedstawicielek płci pięknej. Uczestnicy seminarium mieli ponadto możliwość zapoznania się z aktualnie trwającymi robotami wiertniczymi związanymi z wykonaniem otworów spływowych. 
Pod względem geologicznym nasza wyprawa, również zakończyła się sukcesem. Uczestnicy znaleźli bowiem, bardzo ciekawą skamieniałość, tj. dobrze zachowany odlew pnia karbońskiego tzw. drzewa pieczęciowego – sigilarii. Nasze spotkanie zakończyło się częścią oficjalną i uroczystą.