Struktura


Nasi członkowie.

Zarząd
Jarosław Mgłosiek – Prezes Stowarzyszenia
Grzegorz Miodoński – Wiceprezes Stowarzyszenia
Krzysztof Spyra – Sekretarz
Marcin Węglarz – Skarbnik
Jacek Jerdanek – Członek Zarządu
Marek Marcisz – Członek Zarządu
Mirosław Buchta – Członek Zarządu
Mirosław Szrajer – Członek Zarządu

Komisja rewizyjna
Borys Borówka – Przewodniczący
Marian Mendecki – Sekretarz
Daria Kucharczyk – Kwaśniewska – Członek Komisji

Sąd koleżeński
Wioletta Sornek – Przewodniczący
Cezary Fojcik – Sekretarz
Jerzy Jędrzejewski – Członek Sądu

Mirosław Kluka – Administrator