21 maja, 2019

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY KOŃCZY 100 LAT

W 2019 roku Państwowy Instytut Geologiczny obchodzi jubileusz swojego powstania. Obchody 100-lecia Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego zostały zainaugurowane w Warszawie 7 maja 2019 roku i potrwają do 31 maja 2020 roku. 

Instytut przez lata rozwijał się, ewoluował, podążał za wyzwaniami i potrzebami, ale także dostosowywał się do realiów czasów, w jakich przychodziło mu funkcjonować. O tym, że przymiotniki "badawczy" i "państwowy" nie znalazły się w jego nazwie przypadkowo, świadczą liczne odkryte złoża ważnych surowców mineralnych – żelaza, miedzi, srebra, węgla kamiennego, węgla brunatnego, soli kamiennych i potasowych oraz fosforytów i siarki. Zasoby te warte są nie tylko miliardy złotych, ale przede wszystkim umożliwiły rozwój przemysłu wydobywczego i całego kraju. Z biegiem lat działalność naukowo - badawcza wkraczała na coraz to nowe tory. Obecnie, Instytut pełni przede wszystkim rolę obiektywnego eksperta i repozytorium cennych danych geologicznych oraz wiedzy gromadzonej przez kilka pokoleń geologów. Zgodnie ze współczesnymi potrzebami dostarcza narzędzia do zarządzania środowiskiem naturalnym, w szczególności zasobami geologicznymi. 

Przedstawiciele Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Geologów zostali zaproszeni do wzięcia udziału w Uroczystej Sesji Jubileuszowej, która odbyła się w gmachu Muzeum Geologicznego PIG-PIB w Warszawie. Podczas obchodów Prezes Jarosław Mgłosiek w imieniu Naszych Członków na ręce Pani Dyrektor Agnieszki Wójcik, przekazał list gratulacyjny, w którym powinszował wspaniałego jubileuszu oraz podkreślił rolę współpracy z tak doświadczoną i zasłużoną organizacją, która na przestrzeni tylu lat miała niewątpliwy wkład w kształtowanie rzeczywistości geologicznej w całej Polsce i przyczyniła się do odkrycia wielu bogactw ziemi Piastów. Życzył również wielu kolejnych lat działalności dla podtrzymania i rozwoju polskiej geologii i hydrogeologii, w tym szczególnie Nam bliskiej geologii złożowej. 

Z okazji wspaniałego jubileuszu zapraszamy wszystkich do odwiedzenia strony PIG pod adresem: https://www.pgi.gov.pl/jubileusz/100-naj.html, gdzie można w szczegółach zapoznać się z jego ciekawą historią. 

Zarząd PSGG