24 maja, 2019

V Konferencja Naukowo-Techniczna „Górnictwo–Perspektywy i Zagrożenia”

W dniach 14-16 maja 2019 r. w Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku odbyła się V Konferencja Naukowo-Techniczna pod nazwą „Górnictwo – Perspektywy i  zagrożenia”. 
Konferencję zorganizował Nasz Partner – Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Śląskiej Oddział Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku. Dzięki uprzejmości Zarządu Stowarzyszenia i Komitetowi Organizacyjnemu, pod przewodnictwem Pana Stefana Czerwińskiego, mogliśmy objąć swoim patronatem oraz zorganizować pod względem merytorycznym jedną z sesji. 
Sesja 6, odbyła się w dniu 15 maja br. i nosiła nazwę „Geologia w górnictwie”. Na zaproszenie Zarządu PSGG, obrady poprowadził i moderował dr hab. Przemysław Bukowski prof. GIG przy współudziale Jarosława Mgłośka, senatora RP ziemi Rybnicko-Mikołowskiej Wojciecha Piechy oraz dr inż. Piotra Kołodziejczyka doc. w Pol. Śl. Podczas sesji przedstawiono osiem referatów o tematyce związanej z petrografią i jakością złoża, modelowaniem złoża oraz zagrożeniem wodnym. Dodatkowo, zaproszony gość ze Słowacji przybliżył Nam problematykę podziemnej eksploatacji węgla brunatnego, która ma jeszcze miejsce u Naszych południowych sąsiadów. 
Udział PSGG w przedmiotowym wydarzeniu był przełomowy, ponieważ nigdy wcześniej Nasza obecność nie przyjmowała takiej formuły. Jesteśmy bardzo zadowoleni z efektów pracy wszystkich członków zaangażowanych w ten projekt. Sesja została pozytywnie odebrana przez uczestników konferencji, a My nabraliśmy kolejnych doświadczeń jako organizatorzy ważnych wydarzeń naukowo-technicznych w branży geologiczno-górniczej. 

Dziękujemy wszystkim Członkom zaangażowanym w pracę nad konferencją oraz Organizatorom za życzliwość i wyrozumiałość. 

Zarząd PSGG
21 maja, 2019

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY KOŃCZY 100 LAT

W 2019 roku Państwowy Instytut Geologiczny obchodzi jubileusz swojego powstania. Obchody 100-lecia Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego zostały zainaugurowane w Warszawie 7 maja 2019 roku i potrwają do 31 maja 2020 roku. 

Instytut przez lata rozwijał się, ewoluował, podążał za wyzwaniami i potrzebami, ale także dostosowywał się do realiów czasów, w jakich przychodziło mu funkcjonować. O tym, że przymiotniki "badawczy" i "państwowy" nie znalazły się w jego nazwie przypadkowo, świadczą liczne odkryte złoża ważnych surowców mineralnych – żelaza, miedzi, srebra, węgla kamiennego, węgla brunatnego, soli kamiennych i potasowych oraz fosforytów i siarki. Zasoby te warte są nie tylko miliardy złotych, ale przede wszystkim umożliwiły rozwój przemysłu wydobywczego i całego kraju. Z biegiem lat działalność naukowo - badawcza wkraczała na coraz to nowe tory. Obecnie, Instytut pełni przede wszystkim rolę obiektywnego eksperta i repozytorium cennych danych geologicznych oraz wiedzy gromadzonej przez kilka pokoleń geologów. Zgodnie ze współczesnymi potrzebami dostarcza narzędzia do zarządzania środowiskiem naturalnym, w szczególności zasobami geologicznymi. 

Przedstawiciele Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Geologów zostali zaproszeni do wzięcia udziału w Uroczystej Sesji Jubileuszowej, która odbyła się w gmachu Muzeum Geologicznego PIG-PIB w Warszawie. Podczas obchodów Prezes Jarosław Mgłosiek w imieniu Naszych Członków na ręce Pani Dyrektor Agnieszki Wójcik, przekazał list gratulacyjny, w którym powinszował wspaniałego jubileuszu oraz podkreślił rolę współpracy z tak doświadczoną i zasłużoną organizacją, która na przestrzeni tylu lat miała niewątpliwy wkład w kształtowanie rzeczywistości geologicznej w całej Polsce i przyczyniła się do odkrycia wielu bogactw ziemi Piastów. Życzył również wielu kolejnych lat działalności dla podtrzymania i rozwoju polskiej geologii i hydrogeologii, w tym szczególnie Nam bliskiej geologii złożowej. 

Z okazji wspaniałego jubileuszu zapraszamy wszystkich do odwiedzenia strony PIG pod adresem: https://www.pgi.gov.pl/jubileusz/100-naj.html, gdzie można w szczegółach zapoznać się z jego ciekawą historią. 

Zarząd PSGG
10 maja, 2019

ZWYCZAJNY IV WALNY ZJAZD CZŁONKÓW

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Geologów Górniczych zwołuje dnia 25 maja 2019 r. Zwyczajny IV Walny Zjazd Członków Stowarzyszenia, 

W związku z § 33 statutu PSGG zwołuje się IV Walny Zjazd Członków Stowarzyszenia w terminie 25 maja 2019 roku: 

  • o godzinie 19:00 - pierwszy termin, 
  • o godzinie 19:15 - drugi termin. 

Walny zjazd członków Stowarzyszenia odbędzie się w wyznaczonym terminie, w Sali Konferencyjnej Hotelu SKALNY SPA, ul. Zdrojowa 11, 38-610 Polańczyk.

Ramowy porządek obrad znajdziecie Państwo pod poniższym linkiem: Zarząd PSGG

08 maja, 2019

WYNIKI I EDYCJI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „OKIEM GEOLOGA”

Mamy przyjemność ogłosić, iż Komisja Konkursowa pod przewodnictwem kolegi Mirosława Kluki dokonała wyboru zwycięzcy Nagrody Głównej oraz 2 wyróżnień w organizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Geologów Górniczych konkursie fotograficznym „Okiem Geologa” – edycja I. 

Zgodnie z regulaminem Komisja Konkursowa oceniła wiele nadesłanych prac biorąc pod, uwagę m.in.: jego wymagania, adekwatność tematyki fotografii w odniesieniu do nazwy konkursu, jakość, oryginalność oraz ich kreatywność. Nie odrzucono żadnej z nadesłanych fotografii. 

Zwycięzcą Nagrody Głównej została koleżanka Kornelia Cynowska

Piaskowce lgockie

Pierwsze Wyróżnienie przyznano koledze Sylwestrowi Kurkowi 

Wulkany błotne Barca

Drugie Wyróżnienie przyznano koledze Grzegorzowi Bargielowi


FLISZWOMAN

Gratulujemy Zwycięzcy oraz autorom wyróżnionych zdjęć.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za nadesłanie swoich fotografii i zachęcamy do wzięcia udziału w II edycji konkursu, o której poinformujemy na Naszej stronie internetowej.

Szczególne podziękowania należą się Panu Jackowi Mólowi - fotografowi za udział w pracach komisji konkursowej. 

Wszystkie nadesłane prace znajdziecie Państwo w poniższej galerii. 


Uroczyste wręczenie Nagrody Głównej odbędzie się podczas III warsztatów geologicznych PSGG w Polańczyku. Tam również zostaną zaprezentowane wybrane przez Komisję Konkursową zdjęcia wszystkich uczestników konkursu. Zwycięska fotografia zostanie ponadto zlicytowana, a środki przeznaczone na cele statutowe Stowarzyszenia. 

Zarząd PSGG